Thu Hương Nguyễn

Day 5: Books I read in 2015

Leave a comment

 1. Tôi là một con lừa
 2. Xuyên Mỹ
 3. 1 mình ở Châu Âu
 4. Nếu tôi biết được khi còn 20 *
 5. Hành trang du học
 6. Yêu như là sống
 7. Sex và những thứ khác
 8. Tony buổi sáng – Trên đường băng
 9. Một lít nước mắt *
 10.  50 sắc thái – quyển 1 (không có hứng đọc 2 quyển còn lại :)))
 11. Khuyến học
 12. Nhà giả kim
 13. Đừng bao giờ đi ăn một mình
 14. Những cây cầu ở quận Madison
 15. Self – improvement – John C Maxwell *

Will read till the end of of Feb

16. Quốc gia khởi nghiệp

17. Viết gì cũng đúng

18. Cãi gì cũng thắng

19. Đọc vị bất kì ai

20. Sự im lặng của bầy cừu

21. Xách ba lô lên và đi

22. Cô đơn trên mạng

23. Luyện đọc nhanh

24. Tóm tắt cuốn Essentials of Marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s