Thu Hương Nguyễn

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một bước ngoặt mới (5) – Học một cách thông minh

Leave a comment

Translation Assignment_week5_ “Back to Square One – A New Turning Point (5)” by Author Anita H.

https://www.linkedin.com/today/post/article/20140829113002-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-5

Submission: Dec 23th, 2014 by BTSO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống trong Kỷ Nguyên của Những Công Nghệ Mới.

Với chiếc Ipad mới mua, tôi đang hài lòng khám phá tất cả những ứng dụng kết nối tôi với tất cả những thông tin mà tôi cần chỉ trong một vài giây.

Chẳng hạn, trong khi đang làm bài nghiên cứu về 3 nhà kinh tế học hàng đầu trong thời đại của chúng ta – Marx, Hayek và Keynes – Tôi có thể tổng kết lại cuộc đời và những công trình nghiên cứu của họ trong một vài giờ đồng hồ khi xem  các podcast trên youtube.

Để hiểu về Marx và các công trình của ông, tôi tìm ra loạt phim của những khóa đào tạo đai học Yale về thuyết phê phán của trường phái Frankurt. Và tôi đã khám phá ra không chỉ về ý thức hệ của Marx, Engels mà còn của Theodor Adorno, Walter Benjamin, Bloch và những người khác. Những bài giảng của giáo sư David Harvey về thuyết tư bản của Marx (“Das Kapital”) trong 25 video bài giảng cho chúng ta hiểu hơn với những gì được viết trong cuốn sách này, cuốn sách đã ảnh hưởng một cách to lớn với thế giới ngày hôm nay.

Đối với các học sinh nói tiếng Pháp, một vài tài liệu về tư tưởng của Marx bằng tiếng Pháp có thể hữu ích, chẳng hạn như cuốn “ tư tưởng của Karl Marx” (La pensée de Karl Marx) của giáo sư Henri Pena-Ruiz thuộc viện nghiên cứu chính trị Paris, hay cuốn “tư tưởng của Marx về chủ nghĩa duy vật lịch sử, phê bình về chủ nghĩa tư bản của Yvon Quiniou” (Marx penseur du matérialisme historique, critique du capitalisme par Yvon Quiniou”, in addition to the series “Les Théoriciens de l’économie) thêm vào đó là loạt phim “ Các thuyết về kinh tế” (Les Théoriciens de l’économie) trên “ Karl Marx và cái nhìn về sự khủng hoảng” (Karl Marx et sa vision de la crise), cái mà cả thế giới đang tái phát hiện bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu, một hiện tượng mà ông đã tiên đoán trước trong những nghiên cứu của ông “Das Kapital” hơn 200 năm trước.

Nói về người giành giải Nobel Frederik Hayek, loạt phim “Các thuyết về kinh tế” (Les Théoriciens de l’économie) đã miêu tả ông như một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất, người đã truyền cảm hứng cho những chính sách của Margaret Thatcher và Ronald Reagan. Tư tưởng của ông về chủ nghĩa tự do cũng ảnh hưởng đến những nhà tư tưởng và kinh tế khác mà tôi chỉ liệt kê một vài người ở đây như Karl Popper, Konrad Lorenz, Milton Friedman.

Đối với cá nhân tôi, loạt phim về John Maynard Keynes, cha đẻ của trường phái tư tưởng Keynesian là có ý nghĩa nhất. Trên thực tế, theo Keynes, trong một khoảng thời gian ngắn, đăc biệt là trong cơn suy thoái kinh tế, đầu ra của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhu cầu chung (Tổng chi tiêu trong nền kinh tế) và nhu cầu chung không cần thiết ngang bằng với khả năng sản xuất của nền kinh tế. Thay vào đó, nhu cầu chung bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố và đôi khi rất thất thường, ảnh hưởng tới sản xuất, việc làm, và lạm phát. Bởi vậy, sự can thiệp của chính phủ để ngăn chặn nền kinh tế rơi vào bất ổn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các nhà kinh tế lớn bằng việc nghe loạt sách nói có sẵn trên audible.com. Hãy xem link bên dưới http://sbitrainingsolutions.blogspot.ch/2014/07/the-great-economists-of-modern-times.html.

Ừm, chắc là bấy nhiêu là đủ cho những suy nghĩ của ngày hôm nay.

Xin hẹn lần tới,

Anita H.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s