Thu Hương Nguyễn

Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt mới (3) – Lập lại trật tự

2 Comments

Translation Assignment_week3_ “Back to Square One – A New Turning Point (3)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/today/post/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card

Submission: Dec 7th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Đôi khi thứ Hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán đó là lí do tại sao mà các tổ chức, doanh nghiệp hay cố định một cuộc họp vào ngày này, để thúc đẩy mỗi cá nhân hoàn thành khối lượng công việc đang chờ đợi họ phía trước.

Tôi bắt đầu ngày thứ Hai như mọi khi bằng việc rà soát lại những danh sách việc QUAN TRỌNG, việc KHẨN CẤP, việc ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH và việc HOÀN THÀNH với một cảm giác không hào hứng lắm, bởi vì tôi phải nói rằng cái danh sách này sẽ càng ngày càng dài ra và tôi bắt mình phải cắt bớt vài thứ, mà tôi muộn màng nhận ra là không còn phù hợp với những ưu tiên của mình.

Bằng cách nào đó tôi thấy thật hữu ích khi tìm lại được những ghi chú cũ mà tôi giữ lại để xem và đọc qua một lượt chúng với một cái nhìn mới. Vì vậy, tôi xem qua một vài chương trình do Liên Hiệp Các Ban Quản Trị Kinh Doanh cung cấp (viết tắt là ABE) cho các sinh viên Việt Nam, và đoán xem tôi đã tìm được gì này? Một kho báu chưa được khai phá của Alibaba. Oaaa, Vừng ơi mở cửa ra!

Tôi đoán rằng đó là cách mà tôi có lại động lực. Tôi mất vài giờ để xem các podcast được cung cấp miễn phí, bắt đầu bằng loạt podcast về Quản Lý Nhân Sự trên chiến lược Phát Triển Nhân Sự, sau đó chuyển sang các podcast về Lãnh Đạo, Thay Đổi và Biểu Hiện của Con Người, với một sự chọn lọc về Giáo Dục, Học Tập và Phát Triển được nhà xuất bản Emerald đăng. Vẫn còn một vài thứ nữa về Hành Vi Tổ Chức, Kinh Doanh Quốc Tế và Chiến Lược Marketing và Lên Kế Hoạch và một số mục khác, nhưng với tôi bấy nhiêu là đủ cho buổi chiều hôm nay.

Nhưng cái mà tôi thực sự cảm thấy hài lòng đó là đường link cho trang Các Thủ Thuật Quản Lý Nghiên Cứu như sau:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/guides/management/index.htm

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất một vài ngày rất rất bận rộn để tìm hiểu về nó.

The Emeral Group ở địa chỉ http://emeraldgrouppublishing-com mới tuyệt vời làm sao! Xin cảm ơn trang web này vì ngày hôm nay.

Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau,

Mến chào,

Anita H

2 thoughts on “Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt mới (3) – Lập lại trật tự

  1. Very good translation, except for some awkward expressions. Thank you.

  2. Reblogged this on SBI Training Solutions and commented:
    Very good translation, except for some awkward expressions. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s